DGV op beukbergen

Wie zijn wij?

In het Vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging, gevestigd in Huize Beukbergen, werken geestelijk verzorgers van verschillende geloofs- en levensovertuigingen samen. Ons werk is er op gericht om militairen te ondersteunen en geestelijk weerbaar te maken bij hun moeilijke taak in binnen en buitenland. Deze site informeert u over wat wij op Beukbergen te bieden hebben. Waardevolle uitgangspunten voor ons zijn: gastvrijheid, mensgerichtheid, betrokkenheid, openheid, respect, veiligheid, vertrouwen en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Wat doen we?

Op Beukbergen bieden wij u vormingsactiviteiten in de vorm van allerlei conferenties. Wij focussen in het vormingswerk op de militair als persoon. De conferenties worden krijgsmachtbreed aangeboden tijdens de initiële opleidingen, rondom uitzendingen en bij het verlaten van de dienst. Naast deze reguliere conferenties kent ons vormingswerk themaconferenties en onderdeelsconferenties.

Links

DGV (Diensten Geestelijke Verzorging van Defensie)
https://www.dgv.nl

Taken DGV
https://www.dgv.nl/nl/taken

Kalender op de website van DGV
https://www.dgv.nl/nl/node/542/kalender

Facebook DGV Beukbergen
https://www.facebook.com/Beukbergen/

Kerk en Krijgsmacht
http://www.kerkenkrijgsmacht.nl/

Intranet kalender via Mulan
http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/kalender/

Documenten

Video's
Video's over DGV
Informatievideo vormingswerk DGV op Beukbergen

Brochure DGV conferenties
Aanbod themaconferenties van de Diensten Geestelijke Verzorging op Vormingscentrum Beukbergen
DGV aanbod themaconferenties voorjaar 2012
DGV aanbod themaconferenties najaar 2011
DGV aanbod themaconferenties voorjaar 2011
DGV aanbod themaconferenties najaar 2010